Условия за ползване


Настоящите общи условия съдържат правила за работа и Клиентът, който е изявил по електронен път в уебсайта съгласие с Общите условия.

Извършвайки запитване от сайта, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта.

1. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

2. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

3. Публикуване на информация за продуктите.
Ние не носим отговорност за нюнсите в цветовете на произвежданите от нас продукти и стоки.
Всички публикации и снимки в сайта са интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие, включително не могат да бъдат копирани части от тях в блогове или сайтове на трети лица. Не се разрешава използването на съдържанието на сайта или части от тях чрез визуализация или внасяне чрез frame в друг сайт.
Всички данни от форми за комуникация в Страниците са подчинени на мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни.

4. Условия и начини за плащане.

Клиент, направил запитване за конкретна стока през сайта, получава оферта с цени и всички останали условия за сделката, като след акцептирането й тя има силата на договор за доставка.
Плащането на поръчани стоки се извършва само по банков път.
Ние не носим отговорност за транспортирането на поръчани стоки.
Транспортните разходи за замяна и връщане на закупени продукти са за сметка на клиента.

5.Поверителност
Ние гарантираме конфиденциалност на личните данни. Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил.

Клиентът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

Цветовете, който виждате на вашият монитор зависят от самия монитор, ние не може да гарантираме, че той ще ви покаже реалните цветове.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на сайта на 25 Май 2018г. Последна актуализация: 04. Август 2020г.