Управление

Управител : Софоклис Контантинидис +306936909106;


Ръководители на :

  • Търговски отдел – Атанас Влахов +359 7521/ 2173; +359 889605500;
  • Производствен отдел – преработка–Димчо Кирчев +359 7521/ 2173;
  • Производствен отдел – добив – Сашо Митков +359 888202646;
  • Счетоводство – Кирил Панев +359 7521/ 2173; +359 889545434.