Услуги

„Копривлен – мрамор”
ЕООД извършва следните видове услуги :


  • Бичене, рязане и полиране на ишлеме на мрамор, варовик, травертин и гнайс;
  • Профилиране на детайли;
  • Транспорт и монтаж.

 

Копривлен мрамор Копривлен мрамор Копривлен мрамор